Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

30/12/2010
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενων πληροφοριών Ν.3556/2007
29/12/2010
Ανακοίνωση του 'Aρθρου 9 παρ.5 Ν. 3556/2007
27/12/2010
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
25/11/2010
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2010
25/11/2010
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010
24/11/2010
Πιστοποίηση Καταβολής μετρητών από ΑΜΚ
11/11/2010
Δέκατη τέταρτη περίοδος μετατροπής Ομολογίων σε μετοχές
07/10/2010
Μετονομασία της Θυγατρικής της Centric Πολυμέσα Α.Ε. SEE Sports Ltd σε Zatrix Ltd
14/09/2010
Δέκατη τρίτη περίοδος μετατροπής Ομολογιών σε μετοχές
13/09/2010
Δημόσια Διαβούλευση - Θέσεις της CENTRIC Α.Ε. και της Sportingbet Plc
30/08/2010
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2010
28/08/2010
Ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2010
22/07/2010
Ανακοίνωση - Εκθεση Αποτίμησης CD MEDIA
22/07/2010
Αποφάσεις 2ης Επαναληπτικής Τακτικής Συνέλευσης (Συνέχεια της Διακοπείσας από 20/7/2010 Συνεδρίασης
21/07/2010
Ανακοίνωση
21/07/2010
Ανακοίνωση - Εκθεση Αποτίμησης CD MEDIA
20/07/2010
Αποφάσεις Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
20/07/2010
Δελτίο Τύπου - Αποφάσεις Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
16/07/2010
Ανακοίνωση Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.
13/07/2010
Σχολιασμός Δημοσιεύματος

Σελίδες