Εταιρική Διακυβέρνηση

Ελληνικά
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ. ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΣ 22.7.2021
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 16.7.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 6.7.2021
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ