Γενικές Συνελεύσεις

Ημερομηνία
Είδος Γενικής Συνέλευσης
18/06/2015
Τακτική Γενική Συνέλευση 2015
26/06/2014
Τακτική Γενική Συνέλευση 2014
20/06/2013
Τακτική Γενική Συνέλευση 2013
30/06/2012
Τακτική Γενική Συνέλευση 2012
02/04/2012
'Εκτακτη Γενική Συνέλευση
30/06/2011
Τακτική Γενική Συνέλευση 2011
16/03/2011
'Εκτακτη Γενική Συνέλευση
22/07/2010
Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση 2010 (συνέχεια της διακοπε'ισας)
20/07/2010
Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση 2010
07/07/2010
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση 2010
24/06/2010
Τακτική Γενική Συνέλευση 2010