Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

29/11/2013
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2013
02/10/2013
Φορολογικό Πιστοποιητικό 2012
02/09/2013
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου 2013
29/07/2013
Δελτίο τυπου για αντικατάσταση μελών ΔΣ
20/06/2013
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
30/05/2013
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2013
29/05/2013
Ανακοίνωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Πρώτου Τριμήνου 2013
28/05/2013
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
27/05/2013
Αγορά Ιδίων Μετοχών
02/04/2013
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2012
29/03/2013
Οικονομικό Ημερολόγιο 2013
27/03/2013
Δελτίο Τύπου