Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

14/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022
28/09/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022
23/05/2022
Απόκτηση Ξενοδοχειακής Μονάδας
29/04/2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2022
12/04/2022
Δελτίο Τύπου Απόκτησης Οικοπέδων
31/03/2022
Απόκτηση Επενδυτικού Ακινήτου