Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

30/09/2016
Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2016
29/09/2016
Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης Α' Εξαμήνου 2016
03/06/2016
Δελτίο Τύπου Κράτους Μέλους
27/05/2016
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
31/03/2016
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2015
30/03/2016
Οικονομικό Ημερολόγιο 2016