Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

12/07/2010
Δωδέκατη περίοδος μετατροπής Ομολογιών σε μετοχές
08/07/2010
Αποφάσεις Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
06/07/2010
Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Μετοχών
25/06/2010
Πληρωμή Μερίσματος Χρήσης 2009
25/06/2010
Ανακοίνωση επί 6ου, 7ου & 8ου Θέματος Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
25/06/2010
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
24/06/2010
Σχέδιο τροποποίησης καταστατικού
24/06/2010
Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης καταστατικού
15/06/2010
Ανάληψη καθηκόντων Γενικού Διευθυντή
02/06/2010
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας-Έκτακτη Εισφορά του άρθρου 5 του Ν.3845/2010
31/05/2010
Εκθεση του Δ.Σ. της CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. προς την Τακτική Συνέλευση των μετόχων της 24/6/2010
31/05/2010
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
31/05/2010
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2010
28/05/2010
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 1ου Τριμήνου 2010
12/05/2010
Ενδέκατη περίοδος μετατροπής Ομολογιών σε μετοχές
23/04/2010
Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της CENTRIC στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών
30/03/2010
Ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2009
30/03/2010
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2009
29/03/2010
Απάντηση ερωτήματος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
26/03/2010
Απόκτηση από τη CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.ποσοστού 3% της CD MEDIA Α.Ε.

Σελίδες