Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

30/11/2012
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012
29/11/2012
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2012
18/09/2012
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/09/2012
Αγορά Ιδίων Μετοχών
31/08/2012
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου 2012
30/08/2012
Δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων πρώτου εξαμήνου 2012
11/07/2012
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Του Ν.3556/2007
06/07/2012
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Του Ν.3556/2007
02/07/2012
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
22/06/2012
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Του Ν.3556/2007
07/06/2012
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
07/06/2012
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2012
31/05/2012
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2012
30/05/2012
Δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Τριμήνου 2012
04/05/2012
Ανακοίνωση για αλλαγή τίτλου
03/04/2012
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
30/03/2012
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2011
30/03/2012
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011
30/03/2012
Οικονομικό Ημερολόγιο 2012
29/03/2012
Ανακοίνωση για σχέδιο τροποποίησης καταστατικού

Σελίδες