Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

03/03/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ