Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

21/11/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
13/11/2017
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
23/10/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
16/10/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
16/10/2017
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.
11/10/2017
Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρεία
29/09/2017
Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2017
27/09/2017
Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης πρώτου εξαμήνου 2017
22/06/2017
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
31/05/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
28/04/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2016
27/04/2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017