Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

17/12/2015
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Του Ν.3556/2007
30/11/2015
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2015
27/11/2015
Δημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2015
18/09/2015
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Του Ν.3556/2007
04/09/2015
Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Του Ν.3556/2007
31/08/2015
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου 2015
28/08/2015
Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης πρώτου εξαμήνου 2015
07/07/2015
Ανακοίνωση Συγκρότησης ΔΣ Σε Σώμα
18/06/2015
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
29/05/2015
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015
28/05/2015
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
28/05/2015
Ανακοίνωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Πρώτου Τριμήνου 2015
26/05/2015
Ενδιαφέρον της Centric για τα VLTs
31/03/2015
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2014
30/03/2015
Οικονομικό Ημερολόγιο 2015