Δελτία Τύπου / Ανακοινώσεις

16/06/2011
Ανακοίνωση του άρθρου 13 του Ν. 3340/05
16/06/2011
Αγορά Ιδίων Μετοχών
14/06/2011
Ανακοίνωση
06/06/2011
Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
31/05/2011
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της Centric κατά 20,2 εκατ. ευρώ
31/05/2011
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2011
27/05/2011
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 1ου Τριμήνου 2011
31/03/2011
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2010
30/03/2011
Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010
29/03/2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
29/03/2011
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ομολογιούχων
29/03/2011
Ανακοίνωση
23/03/2011
Ανακοίνωση για την αναστολή της δραστηριότητας εμπορείας προϊόντων & υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου
23/03/2011
Διευκρίνιση σε σχέση με την αναστολή δραστηριότητας εμπορίας προϊόντων & υπηρεσιών ψηφ. περιεχομένου
17/03/2011
Διεξαγωγή Α' Επαναληπτικής 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης
16/03/2011
Αναβολή Συνέλευσης Ομολογιούχων
11/03/2011
Δέκατη έκτη περίοδος μετατροπής Ομολογιών σε μετοχές
02/03/2011
Διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης σε συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών
18/02/2011
Πρόσκληση των μετόχων σε 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση
11/02/2011
Πρόσκληση σε συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε την 6.9.2007

Σελίδες