Δημοσιευμένα Οικονομικά Αποτελέσματα

Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2012
Οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2012
Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2012
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012
Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2012
Οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2012
Στοιχεία και πληροφορίες 2012
Ετήσια οικονομική έκθεση 2012