Δημοσιευμένα Οικονομικά Αποτελέσματα

Στοιχεία και πληροφορίες 3Μ 2013
Οικονομικές καταστάσεις 3Μ 2013
Στοιχεία και πληροφορίες 6Μ 2013
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013
Στοιχεία και πληροφορίες 9Μ 2013
Οικονομικές καταστάσεις 9Μ 2013
Στοιχεία και πληροφορίες 2013
Ετήσια οικονομική έκθεση 2013